Ιερός τόπος προσευχής


Ο Ιερός αυτός χώρος προσευχής είναι το αποτέλεσμα  ανάπλασης μιας οικίας η οποία αποδίδονταν  εις ένα εκ  των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύ-ρων, στην αυλή της οποίας οικίας μάλιστα, σύμφωνα με την παράδοση, βρισκόταν και ο παραπλεύρως υπάρχων  υπεραιωνόβιος Πρίνος. 

Στον επάνω χώρο βρίσκονταν τα κύρια δωμάτια της οικίας(κουζίνα κλπ.) ενώ στον κάτω υπόγειο χώρο οι βοηθητικοί (αποθήκες κλπ). Σ’αυτό τον υπόγειο χώρο -σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε από τη ζωή των κρυπτο-χριστιανών- υπήρχε και το μυστικό σημείο εκείνο στο οποίο φύλασσε την εικόνα του Χριστού, άναβε το καντήλι και προσευχόταν, ως κρυφός χριστιανός και ο Μάρτυρας.
Αυτό ακριβώς θέλει να αποδώσει και ο αναπλασθείς αυτός χώρος με την παρέμβαση την οποία πραγματοποίησε η Ενορία το έτος 2015 και με σκοπό να αναδείξει το βιομαρτύριο των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων συγχρόνως δε να εκφράσει τα αισθήματα τιμής, σεβασμού και αγάπης των όπου γης Μελαμπιανών, στα Αγιομαρτυρικά πρόσωπα των ομοχωρίων τους Αγίων.

Η ιδιοκτησία ήταν των Γεωργίου – Ευαγγελίας και Μαρίας Κουτσαυτάκη, και μετά από εκπεφρασμένη  επιθυμία τους την παρεχώρισαν δωρεάν  οι κληρονόμοι τους  στη γενέθλια των Αγίων Ενορία Μελάμπων, η οποία  καθηκόντως τους ευχαριστεί και δέεται υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων προσφιλών αυτών πρoσώπων.