Λαογραφικό & Υφαντικής Τέχνης Μουσείο Μελάμπων

Το Λαογραφικό μουσείο στεγάζεται στο ανακαινισμένο υπόγειο του πρώην Κοινοτικού καταστήματος Μελάμπων. Σε αυτό έχουν συγκεντρωθεί και ταξινομηθεί τα εργαλεία και υλικά της καθημερινής ζωής από όλες σχεδόν τις αγροτικές και παραδοσιακές δραστηριότητες του χωριού κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Επίσης έχει διασωθεί και εκτίθεται η τελευταία φάμπρικα (παραδοσιακό ελαιοτριβείο ) του χωριού.