Το σχολικό μουσείο

Το σχολικό μουσείο λειτουργεί σε αίθουσα του πρώην Γυμνασίου Μελάμπων και έχει συγκεντρώσει όλα τα μαθητικά ενθύμια, παλαιά σχολικά βιβλία, θρανία όργανα εργαστηρίου και αντικείμενα της σχολικής τάξης του προηγούμενου αιώνα. Είναι ένας χώρος με ιδιαίτερη σημασία και ενδιαφέρον όχι μόνο για τους ίδιους τους παλαιούς μαθητές του σχολείου άλλα και για τον κάθε επισκέπτη