Σχολικές εκδρομές στις Μέλαμπες

Οι επισκέψιμοι χώροι, τα μουσεία, τα θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία των Μελάμπων  προσφέρονται για εκπαιδευτικές, ενημερωτικές εκδρομές σχολείων , ενώ ταυτόχρονα ντόπιοι παραγωγοί και καλλιτεχνικοί δημιουργοί είναι στην διάθεση των μαθητών να παρουσιάσουν  τοπικές παραδοσιακές δραστηριότητες